Inserisci la parola chiave

Informativa privacy e cookie

Sicurezza al primo

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Prilikom korištenja naših usluga možda će od vas biti zatraženo da date osobne podatke. Davanje ovakvih informacija je dobrovoljno. Vaši osobni podaci bit će korišteni strogo u suglasnosti sa zakonima o zaštiti podataka koji vrijede u Hrvatskoj. Osobni podaci predočeni na prezentaciji koriste se u standardnim procedurama u cilju obrađivanja vaših zahtjeva. Obrada i upotreba vaših podataka za konzultacije, reklamna i marketinška istraživanja moguća je samo uz vašu izričitu suglasnost. Ako prilikom davanja podataka unaprijed navedene svrhe date i suglasnost da vaše podatke koriste i druge organizacije u sastavu  ili dodatno navedene treće strane, oni mogu biti ustupljeni i tim stranama. Ako ne date svoj pristanak, vaši podaci neće biti ustupljeni nikome.

INFORMATIVA E GESTIONE DEI COOKIES 

Cosa sono i cookies (e tecnologie similari)

I cookies sono piccoli files di testo che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale – computer, laptop, tablet, smartphone, etc. – dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti in occasione della successiva visita del medesimo utente.
Navigando su questo sito, potrai ricevere solo cookies inviati direttamente dal nostro sito e gestiti dalla nostra società.

Sigurnost

D’AUTORE

©Copyright Stomatološka poliklinika ARENA. Sva prava pridržana. Tekstovi, slike, grafički elementi, tonski zapisi, animacije, video klipovi, kao i njihov raspored na Internet prezentacijama podliježu zakonima o autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnoj imovini. Ovi objekti se ne smiju kopirati u komercijalne svrhe, ne smiju se distribuirati, niti se bilo koji od ovih objekata smije mijenjati i postavljati na druge Internet prezentacije. Neke od ARENA Internet prezentacija mogu sadržati slike koje pripadaju trećim stranama.

Garanzie e responsabilità

Informacije na ovoj Internet prezentaciji ne podliježu nikakvoj garanciji, navedenoj ili nagoviještenoj, uključujući tu i bilo kakve garancije o komercijalnosti, upotrebljivosti u određenu svrhu, kao ni o zloupotrebi prava trećih strana. Iako se smatra da su podaci dati na ovoj prezentaciji točni, oni mogu sadržavati greške ili netočne podatke. Poliklinika ARENA ni u kom slučaju ne snosi odgovornost ni prema kome ni za kakve posebne, indirektne ili naknadne štete vezane za ovaj materijal, osim ako nisu izazvane teškim nemarom ili s izričitom namjerom. Poliklinika ARENA ne snosi odgovornost za sadržaj Internet prezentacija koje održavaju treće strane i ne priznaje nikakvu odgovornost za putokaze koji vode s ove na druge prezentacije.

I marchi registrati

Ako to nije drugačije navedeno, autorska prava na sve zaštićene znakove na ovoj prezentaciji pripadaju Poliklinici ARENA, uključujući tu i marke, imena modela, logotipove i ambleme.

Licenza

Poliklinika ARENA je željela napraviti inovativnu i informativnu Internet prezentaciju, ali je bez obzira na to potrebno naglasiti da Poliklinika ARENA mora zaštititi svoju intelektualnu imovinu, uključujući tu patente, registrirane zaštićene znakove i autorska prava. U skladu s time, posjetitelji ove prezentacije ne stječu licencu za korištenje intelektualnog dobra firmi koje čine Polikliniku ARENA, kao ni trećih strana predstavljenih na njoj.

x

Questa pagina web usa i Cookie. Il Suo consenso e' neccessario per l'uso dei cookies per mantenere la nostra pagina e per migliorarla specialmente per voi.

Zubni implantat
ZUBNI IMPLANTAT
*Doživotno jamstvo na implantat
*Za nedostatak jednog ili više zubi
*Vrhunski tim stručnjaka
*ISO 9001 certifikat kvalitete